Keha ja vaimu väestamine kiire elutempoga inimestele, 
et tunda ja funktsioneerida iseendale parimal viisil